SHINTO MUNEN RYU – TACHI IAI

Fondare:  sec. al 18-lea

 

Transmisie:

01. FUKUI Hyoemon Yoshihara (1702 – 1782)
02. TOGASAKI Kumataro Akiyoshi
03. OKADA Jumatsu Yoshitoshi
04. OKADA Jumatsu Toshisada
05. SATO Manjiro Shigekata – prima generatie de pe domeniul feudal Hachinohe.
06. NAKAZATO Kokan
07. MAEDA Toshimi
08. KITAMURA Masu
– Acesta a fost un maestru deosebit care stapanea foarte multe scoli. Astfel se stie ca avea Menkyokaiden pe urmatoarele scoli: Hokushin itto ryu kenjutsu, Otsubo ryu bajutsu, Kawasaki ryu jujutsu, Anazawa ryu naginata, Shinto munen ryu tachiiai, Todaseiken ryu bojutsu, Shijo ryu reishiki (maniere de conduita ale samurailor), Kagami ryu dakyu (un fel de cricket japonez traditional), Koshuryu gungaku (strategii militare antice), Mizoguchi ryu iai, Takanosu ryu hojo, Tushin ryu kenjutsu, Yagyu ryu bujutsu, Itto ryu jujutsu.
09. KOSEGAWA Mitsuru – Shihan doar pe Shinto Munen ryu,restul scolilor s-au pierdut.
10. Jun OSANO

imagine – Kosegawa Mitsuru Sensei demonstrand un kata de Shinto Munen Ryu

imagine – Un densho Shinto Munen Ryu vechi de peste 200 de ani

 

Niveluri ale scolii :

Scoala are un singur nivel care contine 12 kata care in mod traditional nu au nume:

(Ipponme, Nihonme, Sanbonme, Yonhonme, Gohonme, Ropponme, Nanahonme, Happonme, Kyuhonme, Jupponme, Juipponme, Junihonme.)

imagine – O alta parte dintr-un densho de Shinto Munen Ryu Tachi Iai

Caracteristici ale Shinti Munen Ryu Tachi Iai :

Shinto Munen Ryu Tachi Iai nu se practica din posturi asezate, toate cele 12 kata se lucreaza din picioare – asa cum sugereaza si denumirea – tachi iai. Aceasta scoala foloseste doar taieri diagonale extrem de practice. Demonstratiile oficiale ale acestui Ryu implica folosirea unui Kimono oficial Montsuki. Multe scoli de Iai lucreaza in liniste dar in acest Ryu apar si tehnici excutate cu Kiai.

imagine – Shihan Osano demonstrand Kata de Shinto Munen Ryu Iaijutsu

imagine – Kosegawa Mitsuru Sensei