Seminar International cu Shihan Jun Osano (8 Dan) la Bucuresti

Seminar International cu Shihan Jun Osano (8 Dan) la Bucuresti

ISBA Romania are onoarea de a va invita la un nou seminar cu maestrul JUN OSANO, 8 Dan Shihan, Menkyokaiden in mai multe traditii japoneze de Kobudo (scoli ale samurailor, cu si fara arme): Yagyu Shingan Ryu, Asayama Ichiden Ryu, Shinto Munen Ryu, Rikishin Ryu dar si pionier al artelor traditionale chinezesti in Japonia. Practicanti…